Spring naar inhoud

VOORSPELLEN IS MOEILIJK, VOORAL ALS HET OM DE TOEKOMST GAAT

Toen ik nog psychologie en parapsychologie studeerde was ik gefascineerd door voorspellingen van gewone mensen en van paranormaal begaafde mensen. Ik schreef ze vaak over uit tijdschriften. Uitspraken van economen ('Het wordt een goed jaar voor de Nederlandse economie.') tot paranormaal begaafde mensen ('De voorspellingen voor het jaar 1975' van medium 'X'). Wie kreeg er gelijk?

De meest rake voorspellingen, concludeerde ik vele jaren later, ('Zie je wel, ik had gelijk!') komen van mensen die uit meerdere voorspellingen van dezelfde gebeurtenis, toevallig gelijk hebben. Natuurlijk zit er wel eens een slimme persoon tussen die het goed 'gezien' heeft maar of dat de volgende keer weer lukt is helemaal de vraag. En het gaat dan altijd over algemene dingen. Gedetailleerde voorspellingen, met allerlei onmiskenbare gegevens, meestal over de toekomst van een bepaalde persoon, komen van zeer paranormaal begaafde mensen. Maar ook daar is er veel verschil en zelfs de besten die vaak heel rake voorspellingen doen, zitten er soms faliekant naast of de uitspraken blijken zo algemeen dat ze op van alles en nog wat betrekking kunnen hebben.

Natuurlijk hangt het er van af wat je wilt voorspellen. Dat morgen de zon weer opgaat is zeer waarschijnlijk. Maar ik heb het over gecompliceerde processen waar mensen met een vrije wil bij betrokken zijn en waar mensen dan toch de uitkomst van willen weten. In die situaties kunnen paranormaal begaafde mensen 'onvoorspelbare' dingen toch vaak voorspellen. 'Vaak', dus niet altijd. Er blijft altijd de mogelijkheid om met de vrije wil een uitkomst van een gebeurtenis die voor de hand ligt, in de lijn ligt, toch te veranderen.

En daarmee kom ik op de titel van dit stukje. Dit is een grapje van de Deen Niels Bohr (1885-1962), een van de grondleggers van de kwantummechanica, een verzuchting dat de toekomst eigenlijk niet te voorspellen is. De kwantummechanica laat namelijk zien dat er alleen maar waarschijnlijkheden zijn en geen zekerheden. En dat maakt een vrije wil mogelijk.

Zoals gezegd bleken gewone mensen er niet veel van te bakken. Zelfs niet Henri van Praag, bij wie ik jarenlang studeerde. Hij kon op een avond meerdere boeken lezen en onthield nog eens veel meer uit zo'n boek dan ik. Hij kon zo uit zijn hoofd hele stukken citeren van boeken die hij gelezen had. Hij schreef zelf 130 boeken en duizenden artikelen over de meest uiteenlopende onderwerpen van sociologie, cultuurwetenschap, parapsychologie tot en met wiskunde. En zo'n artikel kon hij zelfs schrijven terwijl hij geïnterviewd werd...

Hij heeft veel voorspellingen gedaan waarvan ik er hier dertig bespreek uit een artikel van hem uit 1977 (42 jaar geleden). Ze staan in zijn boek 'Spiegel van Onze Tijd'.
Voor de duidelijkheid: dit zijn voorspellingen die hij deed over het jaar 2000. We zijn nu 19 jaar verder.
Ik geef elke keer zijn voorspelling en daarachter tussen [ ] mijn eigen commentaar.

01 “Er zal vermoedelijk contact met bewoners van andere hemellichamen zijn.” [Dat is er inderdaad al lang maar 'kan de bevolking beter niet weten.']

02 Er zal een zachte landing van kosmonauten op Mars en Venus plaatsvinden. [Dat had inderdaad al lang gekund als er niet allerlei dingen voor ons verborgen gehouden zouden worden.]

03 Er zal waarschijnlijk een methode gevonden worden om kanker in een vroeger stadium te diagnosticeren waardoor grote kans op volledige genezing. [Die methodes zijn er al lang maar leveren de huidige machthebbers/rijken niet genoeg geld op.]

04 Hetzelfde voor schizofrenie met grote kans op een gunstige prognose. [zelfde verhaal].

05 Onze rivieren en meren zullen voor een groot gedeelte weer gezuiverd zijn. [Als we daar geld voor over zouden hebben. Maar dat willen de rijken er niet aan uitgeven.]

06 Het recycling proces zal ver op gang zijn. [Daar waar het milieu-bewustzijn groot genoeg is en dat is lang niet overal op de wereld.]

07 De atoomkern zal in kleinere delen gesplitst zijn zodat nieuwe energieën vrij zullen komen. [Inderdaad het geval, alleen gebeurt er weinig mee. Alweer vanwege die oliebaronnen?]

08 Zonne-energie zal kunnen worden aangewend voor tal van doeleinden. [Inderdaad. Alleen duurde dat veel langer dan hij dacht. Alweer die oliebaronnen?]

09 De nucleaire wedloop zal beëindigd zijn. [Oorlog en spanningen tussen landen leveren heeeeeel veel geld op voor de rijken.]

10 Het voedselprobleem zal een stap dichter bij zijn oplossing gebracht zijn. [Het ongezond houden van de bevolking voor gewin voor de rijken speelt ook hier weer. En de derde wereld wordt nog steeds totaal uitgebuit voor ons gewin.]

11 De afstand Schiphol – New York zal binnen twee uur worden afgelegd. [Had al lang gekund inderdaad.]

12 Men zal per trein binnen twee uur van Amsterdam naar Parijs kunnen rijden. [We zitten op 4 uur, niet slecht. Te optimistisch?]

13 Er zullen geuren films en geuren tv's ontworpen zijn. [Die zijn inderdaad ontworpen en er is mee geëxperimenteerd, maar geen succes.]

14 Ieder zal thuis video programma's naar keuze kunnen bekijken en beluisteren. [Klopt maar duurde veel langer dan hij dacht.][Dat 'ieder' is natuurlijk wel de vraag in de derde wereld.]

15 Een informatiesysteem al op touw gezet zijn waardoor de informatiecrisis kan worden bezworen. [Het omgekeerde lijkt wel het geval. Informatie die de rijken toestaan. Desinformatie meer dan ooit.]

16 Een systeem van permanente educatie zal in een groot aantal westerse en oosterse landen zijn uitgewerkt. [Helaas. Het komt echter wel, veel later dus, op gang van onderop als je weet waar te zoeken.]

17 Een gesprek tussen de leiders van wereldgodsdiensten zal op gang gekomen zijn. [Klopt. Alleen zonder veel resultaat.]

18 Er zal een reformatie binnen de islam plaatsvinden. [Helaas te optimistisch.]

19 Er zullen overal retraite, meditatie en yoga centra zijn. [Goed gezien. Hoewel dat 'overal' natuurlijk weer 'in het Westen' is.]

20 Het druggebruik zal stationair zijn geworden. [Drugs leveren de rijken te veel geld op. Er wordt alleen 'voor de vorm' beleid ontwikkeld.]

21 Er zal een normcomputer ontwikkeld zijn. [Die ontwikkelingen gaan dus sneller dan hij dacht.]

22 De pornogolf zal over haar hoogtepunt heen zijn. [Te optimistisch over onze cultuur oftewel on-natuur.]

23 De huidige terreurgolf zal voorbij zijn. [Die is inderdaad veel minder. De terreur wordt tegenwoordig echter door regeringen als wapen ingezet.]

24 Er zal in veel landen een sterke, radicale middenpartij zijn. [Te optimistisch.]

25 De vrouw zal dezelfde economische rechten verworven hebben als de man. [Alweer: in het Westen is dat redelijk het geval.]

26 Er zal een beter systeem van zelfcontrole op de democratie ontwikkeld zijn. [Veel te optimistisch.]

27 Veel grote organisaties (op alle gebieden) zullen verder gedecentraliseerd zijn. [Het tegenovergestelde blijkt het geval. Dat levert de rijken/machtigen meer op.]

28 Er zullen een West-Europese munt, paspoort, economie en gezaghebbend parlement zijn. [Goed gezien op dat paspoort na. De vraag is of dat een vooruitgang is. Soms wel, vaak niet.]

29 De westerse landen zullen weer (tot 40%) participeren in ondernemingen in de huidige ontwikkelingslanden. [Het blijft voornamelijk bij uitbuiten. China investeert wel veel in Afrika.]

30 Diverse Afrikaanse en Aziatische landen zullen grotere economische belangen in Europa hebben, wat het politieke en culturele evenwicht ten goede zal komen. [Dat schiet niet op.]

Al met al niet slecht voor zo veel voorspellingen en veel dingen kon hij gewoon niet weten en weten de meeste mensen op dit moment nog niet. De 'deep state' zoals de verzameling rijken die het voor het zeggen hebben genoemd worden, is voor de meesten nog steeds een 'samenzweringstheorie'. Die machtige 0,1% echter heeft zowat de helft van al het geld op de wereld onder beheer en bepaalt gewoon veel te veel wat er met jou en mij gebeurt.
In het algemeen vind ik dat van Praag teveel vanuit zijn eigen positieve kijk op de mens redeneert. Dat heb ik ook het grootste deel van mijn leven gedaan maar ik ben realistischer geworden. De mens heeft fantastische mogelijkheden maar die talenten worden gekraakt in onze veel te onnatuurlijke opvoeding (met verkeerd eten als eerste grondoorzaak). Het gevolg is dat er onzekere, onbetrouwbare mensen, in allerlei gradaties en varianten, rondlopen. En zij die hongeren naar macht zullen die eerder krijgen dan 'normalere' mensen. We moeten als mensheid nog heel wat leren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *