Spring naar inhoud

QUIZ

Onlangs kwam ik een diagram tegen van de verdeling van de grond op aarde. Het verraste me. Die verdeling had ik me anders voorgesteld. Hoeveel procent grond wordt ingenomen door steden? Hoeveel door grasland, Hoeveel door landbouwgrond?
Ik vroeg me af wat mijn vriendin en haar kinderen daarvan zouden brouwen.

Aan tafel legde ik de vragen voor en het was toch wel een schokje voor me hoe weinig ze daarvan brouwden. Heel wat erger dan mijn foute aannames. Zo hadden ze bijvoorbeeld geen idee van de verhouding zee-land. Veel meer land dan zee dachten ze, terwijl het totaal andersom is. En we hebben nog wel een wereldbol in huis.
Wat leren ze daar op school eigenlijk denk je dan. Maar daar heb ik al zo vaak over geschreven, haha.

Voor degenen die zichzelf willen testen hier de vragen en daaronder de antwoorden.
1. Hoeveel % van het aardoppervlak is water?
Let op de volgende vragen gaan over alleen het landoppervlak.
2. Hoeveel % van het landoppervlak (dus de rest zonder de zee!) is grasland?
3. Hoeveel % van het landoppervlak is stad en industrie?
4. Hoeveel % van het landoppervlak landbouwgrond?
5. Hoeveel % van het landoppervlak niet productief (polen, woestijn)?
6. Hoeveel % van het landoppervlak is bos?

Hier de antwoorden. Ik zet ze achterstevoren (dus %13 is eigenlijk 31%) zodat je als je de neiging heb te spieken je niet direct kunt zien wat het antwoord is. 1. water %17.   2. gras %04   3. stad/industrie %30   4.Landbouwgrond %21  5. onproductief: %41 6. bos %13.  [2 t/m 5 zijn samen 100%]
In procenten van het totale oppervlak (dus inclusief zee) zijn deze cijfers nog veel schokkender. Van stad en industrie blijft dan nog maar 1% over. En wat had jij?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *