Spring naar inhoud

LEVEN WE IN EEN ALIEN MATRIX?

Dit wordt een wat persoonlijk verhaal en daardoor wat langer. Dat komt omdat ik wil laten zien hoe een van mijn grootste 'hobby's', om meer te weten te komen over in wat voor wereld ik nu eigenlijk leef, na een levenslange zoektocht onvermijdelijk leidde tot iets waar ik eigenlijk helemaal niet zo veel in in had. Namelijk een heel sterke invloed van aliens op zowat alles in onze wereld en zeker op ons.

1. Het heelal van mijn jeugd

Sinds mijn pubertijd ben ik geïnteresseerd geweest in de wereld om me heen. Natuurlijk ook al eerder maar in de pubertijd begint het brein echt goed te werken. Dus kwamen de vragen: hoe werkt alles? Wat is dat 'leven'. En ook: waar is de grens van het universum? En is er 'niets' daarbuiten? Als het niets is dan is het er ook niet en kan er dan een einde zijn? Of wellicht lege ruimte? Of weer een andere 'laag'. Ik vond het heel moeilijk maar ook spannend om zo te denken.

Toen ik zo'n 13 jaar oud was keek ik vaker naar de sterrenhemel en probeerde me voor te stellen hoe het heelal in elkaar zat. Waar komen we vandaan? Was er een oerknal? En waar gaan we heen met het uitdijende heelal? Gaat de zon ooit uitdoven? Wil ik sterrenkundige worden? Ik las er boeken en tijdschriften over en las altijd de zaterdagse wetenschapsbijlages van de Volkskrant. Zwarte gaten en pulserende quasar sterren, wat wil je nog meer.

De wereld van mijn jeugd

Tegelijkertijd begon ik de wereld met 'bewuste ogen' te bekijken. Waarom was er zoveel oneerlijkheid en pijn, ziekte en oorlog op de wereld. School vond ik een ramp met al die autoritaire leraren. En waarom verdiende de een tonnen en de ander die er net zo hard voor werkte, een schamel loontje? De krant en het nieuws lieten me al de ellende van over de hele wereld zien. De oorlog in Vietnam, de hongersnood in Afrika... de wereld was een zooi, kon ik niet anders dan voelen en concluderen. Ik was vaker depressief en vroeg me af of ik dit allemaal maar moest laten gebeuren of dat ik er iets aan wilde veranderen. Er dus kwam een nieuwe vraag bij: is dit normaal of kunnen we ook gelukkig worden?

Al vrij snel kreeg de aardse werkelijkheid de overhand van die twee werelden want we konden wel naar de maan gaan toen ik 15 jaar oud was, maar wat had je daaraan als je ongelukkig op deze aarde rondliep.

Op mijn zestiende praatte ik vaker met mijn vriend Daan over hoe het beter kon. We waren afgedwaald van onze roots. Iedereen moest in woongemeenschappen gaan wonen, het stamverband herstellen. Een thema dat mijn hele leven is blijven spelen. Ik heb in allerlei leefgemeenschappen gewoond, er twee opgericht en er meer dan twintig in artikelen beschreven.

Ik besloot dan ook psychologie en parapsychologie te gaan studeren om de geest van de mens te leren begrijpen. Daar zat de oplossing.

2. De aliens verschijnen voor het eerst

Tijdens mijn studie in Utrecht las ik in een parapsychologie boek over aliens en zelfs over een goed onderzocht, beroemd geval in Brazilië. Antonio Vilas Boas, een volstrekt normale en betrouwbare man, beweerde dat hij ontvoerd was door een ufo en daarin seks had gehad met een aantrekkelijke alien vrouw. Hij werd voor gek versleten, behalve door een paar wetenschappers, maar hield het verhaal vol tot aan zijn dood.

Maar ja wat moet je met zo'n bizar verhaal. Je gaat niet meteen je hele wereldbeeld veranderen. Je bezig houden met het aardse bestaan is al gecompliceerd genoeg. Je onthoudt het en dat is het dan.

Maar hoe ouder ik werd, door mijn blijvende interesse in psychologie, parapsychologie en 'de wereld' in het algemeen, hoe vaker ik ook verhalen van ufo's, aliens en ontvoeringen, met of zonder seks, tegenkwam. Het universum dat me nog steeds fascineerde, kwam blijkbaar naar ons toe.

Maar alweer: wat moet je met die verhalen. Ik nam wel aan dat die mensen dachten dat ze de waarheid spraken, waarom zouden ze allemaal liegen en zichzelf belachelijk maken? “Ik ben ontvoerd door aliens.” Je denkt wel tien keer na voor je zo'n verhaal gaat vertellen.

En bovendien kwamen steeds dezelfde bizarre elementen terug: verloren tijd, je niet kunnen bewegen, telepathische communicatie, pijnlijke lichamelijke onderzoekingen en operaties...

Maar je bent gedwongen wel iets verder te gaan met je conclusies: het idee dat al die tientallen mensen dezelfde waanideeën hebben, is eigenlijk nog bizarder dan gewoon aannemen dat ze inderdaad ervoeren (en ondergingen) wat ze rapporteerden. Bovendien hadden ze vaak onverklaarbare littekens van die 'operaties' op hun lichaam.

Ook bleek uit onderzoek dat ongeveer 7% van de wereldbevolking ooit een ufo had gezien en ufo's bleken wel degelijk te bestaan, erkenden regeringen. Het ligt dan voor de hand daar een realiteit te veronderstellen.

Ik begon dus heel langzaamaan aan te nemen dat we niet alleen in het universum waren. Maar eigenlijk tegen mijn wil in omdat ik zelf nog nooit zo'n alien gezien of ontmoet had. En ik wist niet of ik daar zo'n zin in had. Net zoals ik de sterrenkunde liet liggen voor mijn interesse in de mens, zo liet ik ook liever die ufo's en aliens liggen en hield me bezig met praktische zaken als de vredesbeweging en het leven in woongroepen. Ook wilde ik mezelf beter begrijpen en dook in 'sensitivity groups', co-counseling, tantra, paranormale consulten en nog veel meer.

Maar ik kwam er niet onderuit. Ik kwam ze steeds vaker tegen, in boeken, kranten en tijdschriften. De graancirkels in Engeland die ik uiteindelijk ook zelf bezocht heb. Na een lange periode van twijfel ging ik door de knieën: door wie konden die, soms absurd grote (300 meter!) en gecompliceerde patronen die soms in een korte zomernacht verschenen, anders gemaakt zijn dan door aliens?

En er kwam steeds meer. Ik had een paranormaal begaafde leraar, Ronald, die me vertelde dat hij tijdens zijn uittredingen met veel soorten aliens sprak en dat wij op aarde het enige intelligente (nou ja) ras zijn dat grote verschillen in bewustzijn heeft. Heiligen en moordenaars in dezelfde straat. Uri Geller sprak in zijn autobiografie over zijn contacten met aliens en vertelde later in een interview dat hij de gekste dingen er maar uitgelaten had. Toch had ik het er zelden met iemand over en liet het in een hoekje van mijn geest sluimeren.

3. Een belangrijk keerpunt van mijn leven

Ik de lijn van mijn zoeken naar een betere manier van leven ging ik op mijn 34e met mijn vriendin naar de VS om te onderzoeken hoe de ideale leefgemeenschap er uit ziet. In onze camper bezochten we er 17 en verbleven daar van één dag tot zelfs 5 weken op een plek die ons erg goed beviel (Twin Oaks). Maar de best georganiseerde gemeenschappen waren zeker niet altijd de leukste en plekken waar we dat helemaal niet verwachtten, een therapeutische leefgemeenschap bijvoorbeeld waar zwakzinnigen verpleegd werden, voelden we een hele warme sfeer en voelden we ons totaal welkom. Na de reis konden we niet anders dan concluderen dat de ideale leefgemeenschap niet bestaat maar dat hoe je je voelt aan de mensen ligt waarmee je contact hebt. Home is where the heart is.

Mijn ideeën om de wereld te laten zien en weten hoe ze moesten leven was hiermee van de baan. De mens zelf moest gelukkig worden en dan kwam de rest vanzelf. Maar ja hoe dan gelukkig te worden?

Toevallig (nou ja) kwam ik tijdens die reis in aanraking met mensen die van allerlei, vaak ongeneeslijke, ziektes genezen waren door rauw te gaan eten. Tijdens de twee weken in het instituut in San Diego waar ze dat geleerd hadden ervoer ik ook zelf een ongelooflijke verbetering in mijn lichaam zoals ik daarvoor nooit eerder ervaren had. Ik werd rustiger, kon beter nadenken en voelde me stukken schoner. En gelukkiger.... Ik begon te begrijpen hoe de mens van de natuur en zijn eigen natuur is afgedwaald door zijn eten te gaan bewerken oftewel verhitten. We moesten weer oorspronkelijk gaan eten zodat ons voedingsinstinct ons precies kon vertellen wat we moesten eten om zo gezond mogelijk te zijn. Het was niet zozeer in de geest waar de oplossing gezocht moest worden maar in het lichaam zelf als basis. Water the root...
Bovendien vond ik een boek (van Guy-Claude Burger) dat liet zien dat het verlies van ons voedselinstinct (door het bewerken van voedsel) een hele serie desastreuze gevolgen had waaronder een heel andere psychologie van de mens. Ons verziekte lichaam veroorzaakte een verziekte geest. Een basis bij iedereen van onzekerheid en angst is het gevolg en in veel gevallen nog veel erger. Het plaatje was compleet. Genees het lichaam en de geest krijgt de kans zich natuurlijk te ontwikkelen.

4. Instinctief eten

Terug in Nederland trok ik mijn conclusie: hier lag de sleutel tot het geluk van mij en van de mensheid en daarmee de wereld en daar moest ik mee verder. Ik ging anderhalf jaar werken in het instituut van Guy-Claude in Frankrijk.
Wat ik leerde en zelf bedacht en ervoer resulteerde in mijn levenswerk twintig jaar later: mijn boek 'Het Natuurlijke En Het Onnatuurlijke'. Het resulteerde tevens in mijn conclusie dat de mens een geleidelijke bewustzijnsverhoging nodig heeft om mijn conclusies ook te kunnen gaan toepassen. En die wilde ik versnellen. Mijn pogingen om mijn boek lezers te bezorgen, begonnen. Ondertussen wilde ik natuurlijk ook zelf een gelukkig leven leiden en dat bracht me naar mijn reis naar Indonesië en het opzetten van een zaak.

5. Hoe zit de wereld in elkaar?

Ik bleef geïnteresseerd in wat voor wereld we nu eigenlijk leven en bestudeerde kwantummechanica en parapsychologie, twee gebieden van wetenschap die naar hetzelfde punt convergeerden namelijk dat de wereld heel anders opgebouwd is dan wij zo maar aannemen. De wereld blijkt een combinatie van energie en informatie (wat eigenlijk ook weer een lijkt te zijn en die combinatie heet bewustzijn) die we als een bewegend hologram kunnen beschouwen. Onderdelen daarvan die dat willen waarnemen om daarin te kunnen navigeren kunnen dat het beste doen met een holografisch werkend brein omdat het universum ook op die manier werkt.

[Het lijkt of ik hier wat afdwaal maar dit word straks een basis om het verschijnsel 'alien' beter te begrijpen.]

6. Hoe zit de wereld fysiek in elkaar?
Wat we 'vaste stof' noemen is het botsen van krachtvelden bestaande uit frequenties (snelheid van trilling) die hetzelfde zijn of vlak bij elkaar liggen. Tevens is er een onvoorstelbaar grote ruimte tussen de losse energiedeeltjes ('quanta') waar wij uit opgebouwd zijn. Verander je de frequentie van de deeltjes waar jij, vanuit je DNA, uit opgebouwd bent (zoals yogi's dat leren en paranormaal begaafde mensen een beetje kunnen) dan kun je zo door die 'vaste' stof heen bewegen. Parapsychologische fenomenen (zoals geesten, kennis van dingen op andere plaatsen of in andere tijden, ervaringen uit het lichaam, leven na de dood) worden daarmee goed verklaarbaar. Je gaat geheel of deels over in een andere frequentie. Tijd zelf en ook ruimte, zijn een constructie van de geest omdat we uiteindelijk trillingsfrequenties zijn en tijd en ruimte dus eigenlijk een verzameling frequenties zijn. Schakel je over op een andere frequentie dan kun je in een andere 'tijd' of 'plaats' terecht komen. Dat kan omdat alles wat we waarnemen in de geest, in de trilling, in bewustzijn, plaatsvindt. De werkelijkheid kan niet meer los gezien worden van de observator, van een bewustzijn, van een frequentie die hoog genoeg is om zichzelf te bestuderen. God bekijkt zichzelf. Maar ik draaf door.

Waar ik heen wil is dat we hiermee ook de alien technologie kunnen beginnen te verklaren. Want dat was natuurlijk altijd de vraag: hoe komen die hier als ze niet sneller dan het licht kunnen reizen. En hoe doen ze dat met anti-gravitatie en noem maar op. We beginnen dat allemaal te begrijpen en aliens worden steeds reëler.

7. Waarom landen ze niet?

De volgende vraag is dan echter: waarom komen die aliens hier en waarom landen ze niet op het Pentagon of nemen ze geen contact op?
Daar zijn meerdere antwoorden op. Het eerst antwoord is dat ze dat in het geheim al gedaan hebben en ze doen nog veel meer. Ik ben tot die conclusie gekomen omdat ik ze overal tegenkom. Niet alleen dat ze overal in mijn interesses opduiken, maar ook in de conclusies van anderen die precies hetzelfde constateren. Al die mensen zijn met de stukjes van een heel ingewikkelde puzzel bezig die ook ik nog altijd tot een geheel probeer te maken.
Een tweede antwoord is dat het blijkbaar hun bedoeling is om ofwel verborgen te blijven ofwel de eventuele onthulling heel geleidelijk van onderop te laten plaatsvinden. Want steeds meer mensen zijn op de hoogte en op een gegeven moment zijn het er zoveel dat we zeggen: dat wisten we toch al lang. Het is een beetje zoals met de parapsychologie: wanneer komt die onthulling dat dat allemaal echt is: telepathie, helderziendheid, telekinese, leven na de dood, ervaringen buiten het lichaam, enz. Die onthulling komt niet, die is er lang. Het duurt gewoon een hele tijd voor voldoende mensen daarvoor open staan. Jonge mensen komen sneller met die info in aanraking dus is het ook een kwestie van wachten op de volgende generatie.

8. Mijn ontdekkingstocht

>>> Laat ik als intermezzo, je mag dit ook overslaan, het wordt af en toe erg bizar en ook minder fris, je even meenemen op een klein stukje van mijn ontdekkingstocht naar: hoe zit de wereld in elkaar? Waarom en waar ik dus al die aliens tegenkom.

--- Ik ben altijd gefascineerd geweest in het grootste wereldwonder: de Piramide van Gizeh. 2,3 miljoen perfect gladde blokken steen (deels graniet) van zo'n 2.500 kilo gemiddeld, en de zwaarste 800 duizend kilo (800 auto's) in een bijna perfect uitgelijnde constructie die zo'n waanzinnig knap staaltje van uitdenken en uitvoering is dat ik me niet kan voorstellen dat mensen dit gedaan hebben, en zeker niet zoveel duizend jaar geleden. Ik kijk er af en toe een YouTube video over en dan zie je dat ook onder het plateau honderden (ja echt !) grote (3 x 3 meter) uitgekapte gangen blijken te lopen in drie verdiepingen met allerlei tussenruimtes en geheime kamers. Wauw...

En dan opeens kom ik een video tegen “The Mystery Solved.” ( https://www.youtube.com/watch?v=OJz0mm8cSt4 ) waarin een aantal paranormaal begaafde mensen zijn gaan 'kijken' hoe de constructie tot stand is gekomen. En die zien, tot hun eigen verbazing, aliens die met mensen samenwerken en een anti-zwaartekracht technologie gebruiken en nog meer dingen die ik maar niet zal noemen omdat dit al de grenzen van ons huidige menselijke voorstellingsvermogen tart.

--- Een andere keer luister ik naar een genie (Clif High) en die heeft het opeens over de letterlijke vertaling van de bijbel en dat die heel andere dingen vertelt dan we op school geleerd hebben. 'God' blijkt een van de 'goden' geweest te zijn. Mauro Biglino, een bekend bijbelvertaler die zag dat de oorspronkelijke teksten anders waren dan 'wat er van gemaakt was', kan niet meer anders dan concluderen dat we in het oude testament met een verhaal over aliens te doen hebben.

--- Net als Erich von Daniken die dat al veel eerder schreef in zijn beroemde boek: “Waren De Goden Kosmonauten” (lees aliens).

-- En net zoals de Sumeriërs 5.000 jaar geleden schreven op hun kleitabletten.

--- En de Indiërs nog langer geleden in hun Veda's.

--- Als je in de archeologie duikt kom je allerlei artefacten en technologie tegen die van materialen en met technieken gemaakt zijn die we hier op aarde niet kennen. Meegebracht door aliens?

--- Ook melden mensen over de hele wereld skeletten van reuzen, los van de vele verhalen erover, die vervolgens door archeologen opgehaald worden en in een la verdwijnen. Waarom? Omdat die reuzen nakomelingen waren van mensen die met aliens paarden (zoals in de bijbel letterlijk vermeld staat). En dat mag natuurlijk niet bestudeerd of geopenbaard worden.

--- En dan de ontvoeringen en het weer teruggebracht worden door aliens. Als een iemand een verhaal vertelt, ook al nog zo geloofwaardig over een ontvoering door aliens dan kun je dat nog als incident afdoen. Als wellicht een bizarre fantasie. Maar die verhalen komen continue terug in allerlei gedaantes bij verder volstrekt normale mensen. Alweer Clif High vertelt dat het om miljoenen (!) ontvoeringen gaat over de hele wereld. Ook in Nederland overigens. Er zijn al vele boeken over geschreven door psychiaters en therapeuten die die mensen begeleiden.

--- Ik had daar lang moeite mee maar ik ging zoeken en dan zie ik bijvoorbeeld een interview met een dame uit Californië, die gespecialiseerd is in het 'behandelen' (voornamelijk luisteren naar, al of niet onder hypnose) van mensen die zeggen ontvoerd te zijn door aliens. Ze heeft in de loop der tijd meer dan duizend (!) cliënten gehad uit haar omgeving waaronder beroemdheden die niet willen dat ze hun naam vrijgeeft. Die mensen vertellen vaak hun verhaal op bijeenkomsten voor 'abductees' (ontvoerden) en kun je op YouTube vinden. Heel vaak komt voor dat die mensen hun ontvoering 'vergeten' waren en pas na een specifieke gebeurtenis in hun leven, het zich herinnerden. Dan begrijp je beter dat het om heel veel mensen zou kunnen gaan. Wie weet jij of ik ook wel... In het begin ben je nieuwsgierig: wat gebeurt er met die mensen maar als je zo wat uurtjes heb geluisterd naar allerlei mensen dan kun je er niet meer omheen: dit zijn normale mensen die helemaal geen zin hebben om voor gek versleten te worden maar die gewoon hun verhaal kwijt willen. Dit is echt en moeten we serieus nemen.

--- Daar komt ex-politieman David Paulides ook achter als hij zeer mysterieuze verdwijningen van mensen gaat onderzoeken en zeer bizarre, vaak zelfs 'onmogelijke' feiten ontdekt. Loes Modderman schreef daar een keer over in haar maandelijkse tijdschrift 'Verwondering' en toen ik er zelf in dook viel ik van de ene verbazing in de andere. Speurhonden die 'opeens' het spoor niet meer kunnen vinden. Tientallen zoekers (vrijwilligers) die vergeefs een groot gebied uitkammen en dan dagen later het slachtoffer plotseling dood terugvinden op een plek waar ze al vaker gezocht gezocht hebben. En dat zijn dan nog twee 'normale' voorbeelden. Hij heeft er gevallen bij... Hij gaat heel precies te werk en alles is gedocumenteerd met getuigenverklaringen en al. Na 8 boeken ('Missing 411' omdat hij begon met 411 gevallen in zijn eerste boek) is de conclusie (die hij zelf niet durft op te schrijven maar die elke lezer begrijpt): deze mensen zijn, zeker gedeeltelijk, door aliens ontvoerd. Heel zelden wordt een van hen levend teruggevonden en dan zijn ze meestal verward en lijkt hun geheugen gewist. Het is niet allemaal even leuk wat je leest over de aliens. (Overigens zijn dit meestal volwassenen, dus niet te verwarren met de duizenden kinderen die jaarlijks over de hele wereld verdwijnen in netwerken van pedofielen en erger.)

--- In een boek van Jaques Vallee een bekende wetenschapper die UFO waarnemingen onderzoekt, heeft hij het opeens over 'cattle mutilations'. Hé, wat is dat? Ik zoek het op en het blijkt het verminken van vee, het gebruiken van delen van hun lichaam en hun bloed, dat al tientallen jaren (minimaal) aan de gang is. Het blijkt na veel onderzoek ook niet anders verklaard te kunnen worden dan gedaan door aliens moeten zelfs de lokale autoriteiten die het onderzoeken, erkennen. Linda Moulton Howe, een integere journaliste die werkte voor de TV, heeft van die 'cattle mutilations' haar levenswerk van gemaakt en kwam helemaal in de wereld van de alien-onderzoekers terecht.

--- En natuurlijk kom ik de aliens steeds weer tegen in de parapsychologie zelf, mijn oude liefde. Telepathisch begaafde mensen worden vaker getraind en ingezet door het leger om met aliens te communiceren. Zoals een van de beste 'zieners' ter wereld: Ingo Swann. Dus ik wil wat over Ingo lezen en ja hoor: hij komt ze tegen tijdens zijn uittredingen en schrijft daarover in zijn (op internet gratis te downloaden) boek: Penetration. Een schokkend boek.

--- Ook zo'n onverwachte ontdekking is dat Rhesus negatief bloed eigenlijk een anomalie is en niet verklaard kan worden vanuit de evolutie. Even googelen en wat blijkt: ons DNA is voor een deel alien DNA. Ze zijn met ons aan het experimenteren geweest (en nog) zoals op de kleitabletten van de Sumeriërs van 5.000 jaar geleden al beschreven staat en in het oude testament. Net zoals wij met dieren en planten experimenteren: klonen, genetische manipulatie en zo.

--- En, zeker niet het minst overtuigende, als ik met Yuyu hierover spreek komen haar verhalen los van de tijd dat ze in of aan de rand van het (oer)bos woonde waar ze vaker vreemde bewegende lichten zag. En zij niet alleen natuurlijk. Haar stamleden zagen die ook en hadden er geen verklaring voor. Lichtende bollen die uit de hemel neerdaalden in het bos en dan na een tijd weer opstegen. Een heel groot licht als een super sterke lamp die zelfs op 200 meter waar ze was, schaduwen wierp, boven in een een reusachtige boom en dat dan weer uitdoofde. Natuurlijk kwamen de verklaringen uit de traditie, van Djinns (gevaarlijke geesten) en zo met de bijbehorende spreuken en gebruiken om ze af te weren. Maar toen ik eenmaal over aliens begon was het haar duidelijk dat dit activiteiten van aliens waren.

Ik zou nog veel meer voorbeelden kunnen noemen maar dit is al een overkill. Je kunt al deze verhalen zelf natrekken en zien hoe reëel ze zijn.

Kortom: ik kom niet meer om de aliens heen tenzij ik mijn ogen bewust wil sluiten voor 'het grotere plaatje' en me wil beperken tot mijn eigen, dagelijkse, reële wereld.

Op die keuze kom ik overigens op het einde terug. <<< Einde intermezzo.

9. Waarom zijn ze hier?

Oké, de aliens zijn hier en zitten overal met hun neus in. Maar waarom dan ? En zijn er meerdere soorten die verschillende agenda's hebben?

Dat er meerdere soorten, en zelf heel veel, zijn, is alle onderzoekers duidelijk. Ik zal de conclusies kort houden want de lengte van dit stukje begint uit de hand te lopen. Er zijn drie 'rassen' van de vele die de aarde 'ontdekt' hebben die er nog steeds gebruik van willen maken. Ze vinden hier een zeer gevarieerde (qua DNA) planeet met weinig ontwikkelde diersoorten (zoals de mens) die ze mooi kunnen gebruiken voor hun doelen/wensen zoals grondstoffen en DNA experimenten. De vraag komt dan natuurlijk op of wij anders zouden handelen als we een mooie planeet zouden ontdekken? Gebruiken? Mee experimenteren? Hoe ethisch ga je daar mee om?

Als de primitieve dieren op deze planeet (wij dus) te stomme dingen uithalen dan grijpen ze wel in (kernrampen en bepaalde natuurrampen verhinderen) maar ze houden zich liever verborgen om geen paniek te veroorzaken en rustig hun gang te kunnen gaan.

Deze drie rassen komen soms in conflict met elkaar als ze toevallig dezelfde hulpbron nodig hebben of om andere – voor ons wellicht onbegrijpelijke – redenen. Er zijn verhalen van 'schermutselingen' onderling. Zoals gezegd zijn er veel meer, tientallen, 'rassen' die de aarde ooit bezocht hebben en daarvan zijn er een aantal die 'te doen hebben' met 'de mens' en hem willen helpen in zijn evolutie. Daaronder een hele lieve soort die wij in de geschiedenis 'engelen' zijn gaan noemen. Probleem daarmee is wel dat sommige minder aardige rassen zich als liefdevol kunnen voordoen en ons voor gek kunnen houden met bizarre verhalen (zie bijv. de geschiedenis van Joseph Smith van de mormonen). Er zijn er ook die met de genen van de mens nieuwe 'rassen' aan het scheppen zijn (vandaar de ontvoeringen, de onderzoekingen en de seks) die naar andere planeten gebracht worden om daar gelukkig te zijn. Waarom is niet helemaal duidelijk.

10. Wat vinden we daar allemaal van

Moeten we dat leuk vinden? Is ook niet duidelijk en de meningen daarover verschillen. Duidelijk is wel dat veel kinderen die ontvoerd worden daar hun hele leven last van kunnen ondervinden en in hun ontwikkeling belemmerd zijn (trauma's). Veel 'slachtoffers' vinden het helemaal niet leuk, of zelfs verschrikkelijk maar als ze op een gegeven moment meer inzicht krijgen en contact maken met hun 'hogere zelf' dan kunnen ze de achtergronden begrijpen en hebben er vrede mee. Moeilijk allemaal.

Dieper ingewijden zeggen dat er een 'alien ras' is dat 'kickt' op onze slechte emoties en ons zelfs aanzet om die tot uiting te brengen in luciferiaanse of beter satanistische rituelen. Die aliens worden vaak 'de slechteriken' genoemd maar anderzijds kun je ook zeggen dat de mens dat zelf schuld is: zou hij in harmonie leven met anderen dan zou hij niet te verleiden zijn tot dat soort flauwekul en zouden die aliens vanzelf verdwijnen.

Kortom een ondoorzichtige puinhoop. En vandaar de uiteenlopende meningen. De een zegt: ze moeten ons met rust laten, de ander zegt: we moeten contact leggen en lid worden van 'de galactische federatie van bewuste wezens'. En weer een ander zegt: we zijn verloren want aliens controleren ons als dieren in een mensentuin. Ik heb ondertussen ook een mening en die komt op het einde.

Maar de puinhoop is nog groter.
Via allerlei klokkenluiders is ondertussen duidelijk dat de geheime legerafdeling van de VS (en andere grote mogendheden?) al lang contact heeft opgenomen met een aantal rassen en met ze samenwerkt op technologisch gebied. Met een ras is zelfs de afspraak dat ze een aantal (vandaar die mysterieuze ontvoeringen) mensen mogen 'stelen' in ruil voor technologische hulp aan de (geheime) regering van de VS. De geheime afdelingen van het leger hebben daarmee een interplanetair (en wellicht nog verder) ruimte-programma ontwikkeld dat regelmatig naar Mars en naar de maan vliegt (ben je daar nog?) en nog veel meer dingen kan waar ik zelf verder niet ingedoken ben omdat mijn hersenen ook hun beperkingen hebben en ik me afvraag waar ik nu weer mee bezig ben.

11. Waarom geen onthulling?

Al weer komt dan een vraag op: die regeringen, in elke geval hun militaire afdelingen, weten allemaal, net als iedereen die een beetje open staat voor 'de wereld', dat er ufo's rondvliegen die alle ons bekende natuurwetten tarten. Waarom doen die regeringen dan zulke krampachtige pogingen om alles wat met aliens te maken heeft te verdonkeremanen?

Een aantal redenen wordt genoemd. Er zijn ingewijden die zeggen dat de aliens dat zelf niet willen. De goeien onder hen, deels aliens en deels mensen, willen een geleidelijke onthulling van onderop. 'Als we er klaar voor zijn'. Dus 'Eerst emanciperen'. Andere ingewijden zeggen dat 'de Amerikaanse militairen' in ruil voor technologie (waarmee ze de baas kunnen blijven) bepaalde alien rassen toestaan om een deel van ons vee te 'gebruiken' en een paar duizend mensen per jaar te 'oogsten'. Dat kunnen ze natuurlijk niet gaan toegeven.

Anderzijds zijn er mensen die zeggen dat regeringen 'geen kant meer op kunnen'. Ze zijn begonnen met: 'de bevolking kan dit (nog) niet aan' en hebben alle bewijzen voor het bestaan van aliens laten verdwijnen. En om dan nu toe te gaan geven dat ze dat gedaan hebben. Het aantal leugens en het laten verdwijnen van bewijs voor hun bestaan is totaal uit de hand gelopen. En stukje bij beetje onthullen is ook bijna niet te doen omdat als het hek eenmaal van de dam is...

En dan zijn er ook nog een paar ingewijden die zeggen dat er een 'goede' geheime afdeling in de geheime militaire divisies is die ons niet ongerust wil maken en met de technologie van de aliens zelf uiteindelijk die 'slechte' aliens in toom wil houden en ze straks van onze planeet afkukelen.

'Onze planeet'? Er zijn veel mensen die zeggen dat er een heel intelligent, reptielachtig alien ras, geëvolueerd uit de dinosauriërs, in grottenstelsels diep onder de grond woont. Het is eigenlijk 'hun planeet'. Gelukkig 'hebben ze niets' met mensen en zien ze liever niet hun grotten komen onderzoeken. Dat is dus ook af te raden als je leven je lief is, volgens die ingewijden.

En dan hebben we ook nog de mensen, vooral de ervaren onderzoekers, die zeggen dat er een reptielachtig alien ras de elite bestuurt. De elite dus die ons weer stiekem bestuurt... Kortom: kom daar maar eens uit als 'outsider'.

Denk nu niet dat ik alles wat ik hoor zomaar accepteer. Ik sta meestal met mijn oren te klapperen als voor het eerst iets hoor en neig naar “Nee, hè, dat kan toch niet, moet ik dat nu ook al gaan geloven?' of “Oké maar wat moet ik daar nu mee?” Maar na vele bevestigingen, indirect door andere mensen en vaak via onverwachte kanalen, moet ik mijn mening toch steeds weer gaan bijstellen.

12. Onze ziel zit een container

Er zit nog een interessant aspect aan het contact met de aliens want veel ontvoerden hebben een goede band' met de aliens die hen ontvoeren. Ze voelen een band met hen en 'weten' opeens dat zij voeger ook een alien van dat ras zijn geweest en een opdracht hebben uit te voeren op aarde. Zij hebben vaak 'inside' info te delen. Zo zeggen de aliens allemaal dat wij een ras zijn dat niet weet dat onze ziel eeuwig is en dat we dus niet moeilijk moeten doen over 'sterven' want we gaan gewoon 'over'.

Een opdracht uit voeren? En dat brengt me dan op een andere vraag die ik (en met mij vele anderen) al heel lang had: waar gaat die ziel dan naar toe als de container sterft en is er dan een plan achter al die incarnaties of is dat gewoon een natuurlijk mechanisme? En wat weten de aliens daarvan en hebben die daar ook iets mee te maken?

Via de parapsychologie was ik al aardig vertrouwd met dit idee. Mensen over de hele wereld rapporten uittredingen en er zijn mensen die dat zelfs bewust kunnen oproepen. Steeds meer mensen durven te vertellen over hun 'bijna-dood-ervaringen' waarbij ze uit hun lichaam treden. En veel mensen die contact kunnen maken met geesten vertellen ons ook hetzelfde. (Ikzelf heb ook twee keer een uittreding ervaren. Kort, maar iets wat je niet gauw vergeet). En dan zou ik bijna de reïncarnatie-herinneringen van over de hele wereld vergeten. Ondertussen goed bestudeerd met honderden gevallen die 'onverklaarbaar' zijn, althans zonder de reïncarnatie theorie.

Hier moet ik zeker de boeken van Michael Newton (ook op YouTube te vinden) vermelden. Als psychotherapeut en vervolgens hypnotherapeut formuleerde hij een keer een vraag verkeerd bij een bijzonder makkelijk hypnotiseerbaar persoon en kreeg daarom een onverwacht antwoord. De cliënt begon te vertellen over zijn leven tussen twee incarnaties in. Verbaasd luisterde hij en bij een volgende cliënt die goed te hypnotiseren was vroeg hij er bewust naar. Hij raakte geïntrigeerd en begon er een studie van te maken. De verhalen, van mensen die elkaar niet kenden, kwamen overeen en vulden elkaar aan. Het komt erop neer dat we tussen twee levens in begeleid worden door 'gidsen' die ons, zonder over ons te oordelen, dat doen we wel over onszelf, helpen onze opgedane ervaringen te evalueren en ons voorbereiden bij onze keuze (als we dat tenminste willen, er is grote vrijheid op geestelijk gebied) voor een nieuw lichaam en 'zielengroep' waarmee we bepaalde dingen willen leren. In het begin nam ik 'gewoon' aan aan dat die gidsen verder gevorderde mensenzielen waren, bijvoorbeeld Boeddha, Jezus of Maria. Maar als je dan leest van iemand die in zijn leven al vele, vele keren ontvoerd is door aliens, dat die gidsen eigenlijk aliens zijn die willekeurig welke vorm kunnen aannemen, dan is het weer van: wat krijgen we nou? Wat betekent dan nog 'verder gevorderd'? Op welk pad? Is er wel een god daar 'boven' dan. Zitten we gevangen in een 'matrix'?

Een nieuwe speurtocht begint.

13. Wie organiseert de Matrix?

David Icke zegt in zijn YouTube video “Who made the Matrix?” dat we gevangen zitten in een net dat ons dwingt om weer te reïncarneren. Dat net is gemaakt door aliens die ons gevangen houden.

Hij heeft het er echter niet over dat reïncarnatie tot doel lijkt te hebben om bepaalde dingen te leren. Dat berichten zowat alle mensen die daarover vertellen (via diepe hypnose of via NDE's, Near Death Experiences, 'bijna dood ervaringen').

Bovendien zijn de wezens die ons daarin begeleiden allemaal heel liefdevol en zij respecteren bovendien onze vrije wil. Ook de hele literatuur over ervaringen van mensen, in heden en verleden, met 'de hemel' via mystieke ervaringen of als medium, vertellen van een 'edel' doel achter het hele schouwtoneel. Dat doel is dan het leren van liefde of het één worden met god (wat wellicht hetzelfde is). Wat ik me daarbij moet voorstellen weet ik niet. Zoiets als eeuwig geluk? Of eeuwige ontwikkeling? Maar de mensen die daar terecht komen lijken niets liever te willen en de zielen die zijn overgegaan worden daardoor aangetrokken al insecten op een lichtbron...

Een ander persoon die filmpjes op YouTube maakt over deze dingen is paragnost Brett Stewart. Hij (en anderen overigens) zegt dat hij kan zien dat er een energetisch net rond de aarde gespannen is dat in stand wordt gehouden door machines die op de maan gestationeerd zijn. Zoals de trouwe lezer weet zijn er ook al veel wetenschappers die de maan van veel vreemde dingen verdenken.

Een persoon schrijft in een reactie op zo'n YouTube filmpje van Brett dat hij uit ervaring (vaak ontvoerd door aliens) weet dat de Mantids (aliens van zo'n drie meter groot die lijken op de Praying Mantis sprinkhaan) dit allemaal regelen. Je gaat bijna concluderen dat de Mantid-Aliens zich vermommen als goede geesten die ons begeleiden na het sterven en ons voorbereiden op een nieuwe reïncarnatie. De een (o.a. Clif High) zegt dat die Mantids geen gevoel hebben en de ander (o.a. Dick Algire) zegt dat ze een heel moederlijk gevoel uitstralen. Maak je keus...

In die reactie zegt de persoon ook dat wij grotendeels zielen zijn van andere rassen (aliens dus) die wat gedegenereerd zijn en die 'opgekrikt' willen of moeten worden. Dat opkrikken kan overigens ook op andere geschikte planeten gebeuren. De aarde is daarbij overigens de hardste leerschool.

Dat bevestigen abductees, door aliens ontvoerde mensen, zoals gezegd ook vaker. Zij praten vaak over hun 'kosmische familie'. Ze 'kennen' deze wezens al vele levens en waren in een vorig leven vaak zo'n wezen. Ze waren bereid om zich op te offeren om bepaalde ervaringen op aarde op te doen of bepaalde lessen te leren.

Ook abductees zeggen vaak dat onze levens zorgvuldig gepland zijn net als de eerder genoemde gehypnotiseerde mensen die zich de tijd tussen twee geboorten kunnen herinneren en mensen met een bijna dood ervaring. Ook de contacten met aliens zijn vaak voor dit leven al gepland. Ons leven hier is een training.

14. Een training voor wat?

Waar ik nog steeds niet uit ben is: een training voor wat? Verlichting? Totaal bewust zijn in een stoffelijk lichaam waar verschil tussen goed en kwaad ontstaat en daardoor een bewustzijn van jezelf ontwikkelen? De schepper die zichzelf wil leren kennen en aanraken? Of die daarmee een nieuwe kant van zichzelf kan ontwikkelen?

Of gewoon, zoals een alien zegt: “Er is geen doel, we zijn er nu eenmaal en doen wat we goed kunnen.” 'Voor de lol' dus, zou je kunnen zeggen. Continue ontwikkeling en zien waar we uitkomen, een kosmisch avontuur.

Maar wie traint ons dan 'voor de lol'. En wie voert die training uit? Oude zielen? Slimme aliens? God? Bestaat er wel een god?

Een paranormaal begaafde vrouw (Angela Smith in haar boek 'Voices From The Cosmos') wordt door een in het paranormale geïnteresseerde zakenman ingehuurd om via haar telepathische gave met aliens te praten. Ze praat met zo'n twintig soorten en elke soort vraagt ze veelal dezelfde vragen. Een daarvan is: “Bestaat er een god?' En stuk voor stuk zeggen de aliens dat ze geen god kennen. Hoogstens een bepaalde alien soort die wij engelen noemen en die, dat is gewoon hun karakter, iedereen willen helpen die dat nodig heeft. En dat zijn vooral mensen die vaak een persoonlijke beschermengel hebben.
Geen god? Maar wellicht wel een scheppende kracht die te abstract is om mee te kunnen communiceren. Of liegen al die aliens. Het is bekend dat aliens niet te vertrouwen zijn. Als ze kleine kinderen ontvoeren zeggen ze even makkelijk: “Wij zijn je vriendjes” vlak voor een traumatische operatie. Ze liegen er op los en spelen toneel net als mensen. Ze gebruiken allerlei vermommingen en toneelspel zoals de 'Maria verschijningen' om mensen te beïnvloeden. Hoe makkelijk wordt het dan om verkeerde conclusies te trekken.

Kortom: veel vragen en weinig antwoorden.

15. Wat maken anderen hier van?

--- Er zijn (alien) rassen die ons gebruiken maar ook bestuderen waar we heen gaan na ons leven omdat zij zelf die dimensie niet in kunnen. Ze experimenteren met ons DNA om zelf op den duur ook die dimensie in te kunnen. (Linda Moulton Howe).

--- Het gaat bij ontvoeringen eigenlijk altijd over DNA oogsten. – John Vivanko, leider van een groep paragnosten die ontvoeringen onderzoekt voor de politie en dan vaker op ontvoeringen door aliens stuit.
--- Onze zielen zitten in een 'entropy reduction trainer' [steeds hogere organisatie – HN] die bewust wordt geprojecteerd vanuit een andere dimensie.” Dit wordt letterlijk door James Campbell gezegd. Een ex-officier die met de regering van de VS samenwerkte in geheime militaire projecten.

--- Het is een experiment van 'de bron' om te zien hoeveel onschuldige zielen het halen en terug komen naar de bron. (vergeten wie dat zei).

--- We hebben te maken met een alien invasie, het gaat om miljoenen mensen waar tegen hun wil mee geëxperimenteerd wordt. Wie weet willen ze ons vervangen door een ras dat ze beter uitkomt. – Clif High.

--- Het fenomeen is clandestien en mensen, maar vooral kinderen, raken getraumatiseerd. Het is een foute boel, we moeten de mensen waarschuwen. – David Jacobs (schrijver van een boek over ontvoerden).

En dan vraag ik me weer af: is dat niet te kort door de bocht? Is het daarom fout? Veel ontvoerden zeggen dat ons 'hoger zelf' daar heel anders over denkt. Het is net als je op aarde een ongeluk of een ernstige ziekte krijgt. Daar zou je niet voor kiezen maar achteraf kan blijken dat het een zegen was voor je geestelijke ontwikkeling. Zo kan ook je traumatische ontvoering een positieve ontwikkeling zijn voor het 'hogere doel' en wellicht een gebeurtenis waar je 'hogere zelf' het mee eens was.

Daar gaan we dus niet uitkomen.

16. Wat ik er van maak oftewel mijn conclusie

Tja, daar sta ik dan: wat moet ik met al die kennis van aliens en hun plannen? Ik wil graag de wereld begrijpen maar kom in een wespennest of beter in de speeltuin van de aliens terecht. En met al mijn kennis van 'de wereld' zit ik nog steeds in hetzelfde leven en met dezelfde vraagstukken: hoe kom ik aan wat meer geld en wat eten we vanavond.

Wat ik zelf erg belangrijk vind is dat aliens continue bewezen hebben goed te kunnen liegen en toneel te spelen. Ze zijn veel slimmer dan wij en kunnen ons wijsmaken wat ze willen.

Verder ben ik zelf erg te spreken (wat een heerlijk vooroordeel) over 'het experiment mens'. Ik zie dat de mens een zeldzaam mooi wezen kan worden als hij natuurlijk kan opgroeien. En daar zit wat mij betreft een belangrijk punt in.

En wel dit: er zijn veel 'hybride baby's' (mens paart met alien) een tijdlang door aardse moeders gedragen. Daarna zijn ze meestal (?) door de aliens afgenomen zonder dat de moeders daar zeggenschap in hebben. Die baby's krijgen niet de 'nestwarmte' die ze van nature nodig hebben. Hoe ze uitgroeien kunnen we alleen maar raden maar ik heb grote twijfels over dat 'experiment'. En van wat ik hoor kan ik niet zeggen dat de aliens dat in de gaten hebben. Die gaat het alleen maar om het DNA. Dus ik vind dat de aliens dat eerst moeten uitleggen en anders accepteer ik dat zelf niet.

Dan de 'training' op aarde om onze ziel te perfectioneren. Klinkt mooi maar zou het niet zo kunnen zijn dat dit 'tranendal' bewust geschapen is door wezens die 'kicken' op die tranen, die oorlog, die ellende? In dat geval hebben ze het mooi gebracht.

Weer een ander aspect dat vaak terugkomt vind ik interessant: we hebben volgens allerlei aliens een speciale positie hier op aarde. Het zou de enige planeet zijn waar intelligent leven is van deze hoogte met verschillende bewustzijnsniveau's. Wij hebben heiligen die naast moordenaars wonen. Andere rassen van het universum hebben ofwel een groeps-geest via telepathie, de universele taal, ofwel hetzelfde bewustzijnsniveau. Vandaar de speciale interesse in de aarde. Als wij er met onze grote beperkingen onderling uit kunnen komen is dat een geweldige plus voor het hele universum omdat wij dan een heel speciaal bewustzijn kunnen bijdragen. Klinkt heel mooi en dat brengt ons op

17. De enige oplossing

De enige zinnige oplossing die ik in dit doolhof zie is om de aliens zoveel mogelijk te negeren en ons te concentreren op een eenwording van de mensheid. Op dit moment is de mens zijn eigen grootste vijand. Oorlog, pedofilienetwerken, slavernij, armoede, en ga zo nog maar even door, bewijzen dat we geen partij zijn voor een ontmoeting met aliens.

Ik heb een heel boek geschreven over hoe ik denk dat we het snelste uit deze ellende kunnen komen. De mens moet zijn natuurlijke instincten weer gaan respecteren. Pas als de mensheid als eenheid harmonisch kan samenwerken in volledige openheid naar elkaar, kunnen we een volwaardige gesprekspartner zijn voor andere wezens in dit universum.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *