Spring naar inhoud

ATLANTIS EN DE ZONDVLOED EINDELIJK DUIDELIJK

Graham Hancock was journalist voor onder andere The Times en The Guardian en was later Oost-Afrika correspondent van The Economist.
In Oost-Afrika kwam hij in aanraking met oude culturen, raakte daarin geïnteresseerd en begon daarover te schrijven. In totaal schreef hij tot nu toe 15 boeken. Hij combineert daarin ontdekkingen van zichzelf en anderen met zijn inzichten. En ik combineer die weer met wat ik uit andere interviews met hem en artikelen over hem haal.
Natuurlijk zijn zijn ontdekkingen en inzichten 'controversieel' zoals zowat elk nieuw inzicht.
Het heeft tijd nodig voor de oude garde 'om' is en meestal heeft het een nieuwe generatie of meer nodig. Maar mij is het ondertussen tamelijk duidelijk wat er ontbreekt in onze geschiedenis.
Het plaatsje wat ontstaat is het volgende:
Tussen de 40.000 en 30.000 jaar geleden maakt de mensheid een laatste intellectuele sprong. Er ontstaan grot-tekeningen die, naast de jacht, de wezens voorstellen die sjamanen van 'primitieve' stammen ook nu nog over de hele wereld zien als ze geestverruimende middelen nemen. In die tijd ontstaan culturen die grote stenen monumenten achterlaten. Voorbeelden zijn Gunung Padang in Indonesië (West-Java), recent ontdekt en op 20.000 jaar oud geschat, en misschien de Bosnische piramides (in Europa dus), die overigens zeer omstreden zijn en verder vele onderwater monumenten die minimaal zo'n 11.800 jaar oud moeten zijn. Op die monumenten en tijdsbepaling kom ik zo terug. Monumenten uitgehouwen in en gebouwd met tonnen zware stenen met technieken die zelfs voor onze tijd met al zijn techniek, ongelooflijk zijn.
In die tijd (dus meer dan minimaal 11.800 jaar geleden) ligt er midden in de Atlantische oceaan een eiland (of eilandengroep) dat we nu Atlantis noemen. Heel waarschijnlijk staat deze vrij hoog ontwikkelde cultuur in verbinding met andere plukjes culturen die over de hele wereld verspreid zijn, ieder met zijn eigen variant op die cultuur. Zoals gezegd in West-Java en misschien in Bosnië. Maar ook in de wateren rond Cuba, de stille oceaan, dicht bij Japan en waarschijnlijk ook op Antarctica.

--Intermezzo--De bewoners van die tijd weten dat de aarde rond is en hebben kaarten waar Antarctica op staat zonder ijs! Ook staan er eilanden op die nu onder water liggen zoals het eiland Hy-Brasil, een – nu – ondiepte naast kust van Ierland (heeft niets met Brazilië te maken overigens). Dit weten we omdat er kopieën van die kaarten gemaakt zijn (o.a. de kaart van Piri Reis, een Turkse Admiraal, uit 1513) in een tijd toen onze eigen cultuur zelf nog niet wist dat de aarde rond was en hoe Antarctica er zonder ijs zou uitzien (Antarctica werd zelfs pas 300 jaar later 'ontdekt').--Einde intermezzo--

Echter.... 12.800 jaar geleden wordt de aarde getroffen door een serie grote meteorieten. Die zorgen voor een stofwolk die voorkomt dat het zonlicht de aarde bereikt en zorgt voor een mini-ijstijd van 1000 jaar: de laatste ijstijd.
Hier een stukje uit een wetenschappelijke publicatie die deze theorie al voor een groot deel bevestigt.
“Onderzoekers van de Universiteit van Saskatchewan bestudeerden de modderafzetting in Lough Monreagh, een oeroud meer in het westen van Ierland. Ze slaagden erin om laagjes van 0,5 tot 1 millimeter dikte van de afzetting te ‘pellen’. Elk plakje modder ontstond gedurende een periode van ongeveer drie maanden. Door de zuurstofisotopen in de laagjes modder te analyseren, slaagden de wetenschappers er in om de temperaturen en regenval van ongeveer 12.800 jaar geleden extreem gedetailleerd in kaart te brengen.
Uit het onderzoek bleek dat de Jonge Dryas (de laatste koude periode in de meest recente ijstijd) Europa razendsnel in zijn greep kreeg. De gemiddelde temperatuur daalde binnen enkele maanden tot onder het nulpunt. Ook viel er plotseling geen regen meer."

Waar gaat die regen heen? Die verandert allemaal in ijs dat de Noord en Zuidpool bedekt.
De cultuur in Antarctica gaat verloren. Overigens worden er op dit moment fantastische (voorlopig verborgen gehouden) ontdekkingen in Antarctica gedaan. Zoek ernaar op internet.
In die tijd ligt het waterpeil van de zeeën zo'n 120 meter lager dan tegenwoordig. Dat betekent dat culturen uit die tijd, omdat ze meestal zeevarend waren, voornamelijk op die hoogte (nu dus 'diepte') te vinden waren.
Maar dan, ongeveer 1000 jaar later, dus 11.800 jaar geleden, komt er weer een serie meteorieten in botsing met de aarde en de hitte daarvan doet een bizar grote hoeveelheid ijs smelten en doet waarschijnlijk ook een erg groot binnenmeer op het Noord-Amerikaans continent, de oceaan instromen: de zondvloed. In korte tijd stijgt de zeespiegel zoveel dat de meeste culturen, ook de voor ons meest bekende, Atlantis, ondergaan in het water.

Hancock heeft om die reden zelf veel gedoken en heeft veel foto- en filmmateriaal gepubliceerd in een boek waar, tot zijn teleurstelling, weinig mee gedaan wordt. Zoals gezegd heeft hij vele bouwwerken, zeg maar hele culturen, onder water gezien op allerlei dieptes maar voornamelijk op 120 meter diepte. Dat is niet gek als je bedenkt dat, zoals gezegd, de meeste culturen vroeger, met een kleine wereldbevolking, voornamelijk aan de kusten gevestigd waren. En dat betekent anderzijds dat de meeste sporen van culturen uit die tijd nu (ver) onder water liggen en we ze daarom niet tegenkomen.

Juist omdat het zeevarende volkeren zijn, overleven veel schepen de zondvloed. Ze vestigen zich op verschillende plekken op de aardbol.Een daarvan is Göbekli Tepe in Oost-Turkije.
Göbekli Tepe is een zeer recente archeologische ontdekking, door een groep Duitse onderzoekers, die op zo'n 11.500 jaar gedateerd kon worden. Het is een soort Stonehenge maar dan 50 keer zo groot ! Gemaakt van blokken steen die in sommige gevallen meer dan 20.000 kilo wegen. In die tijd ontstonden dus volgens de huidige generatie archeologen, 'uit het niets' de megalithische bouwwerken en de landbouw, maar na al deze ontdekkingen is het duidelijk waar die technieken vandaan kwamen. Na een paar duizend jaar is de site opzettelijk met aarde bedekt om vooralsnog onbekende redenen, en om die reden tot nu toe vrijwel intact en verborgen gebleven.

Een andere ontdekking is dat de Sfinx van Gizeh veel ouder is dan de piramides zelf, namelijk zo'n 11.800 jaar oud... Ook is het zeer waarschijnlijk dat de hele planning van de ligging van de piramides aan de oude bedding van de Nijl 11.800 jaar geleden is gebeurd, gezien de oriëntering van de Sfinx op de stand van de sterren in die tijd. De uitvoering is daarna in etappes uitgevoerd.
Al deze ontdekkingen maken het aannemelijk dat veel andere oude culturen, zoals de Maya piramides en de labyrinten van Malta, aan herdatering toe zijn.

De overlevenden en hun nakomelingen kunnen hun kennis nog enige generaties doorgeven maar langzaamaan gaat de oude cultuur verloren,
(In mijn visie omdat de mens steeds onnatuurlijker gaat eten, daardoor steeds minder gezond, krachtig en minder spiritueel wordt. Het gedrag wordt ongecontroleerder, er komt onrust en zelfs oorlogen.)

Deze goede, met feiten onderbouwde theorie, verklaart ook een hoop archeologische ontdekkingen die
1. We niet kunnen verklaren. Een voorbeeld is de vazen die in Egypte gevonden zijn en die wij nu niet zouden kunnen namaken. Ze zijn namelijk met 'hoge-energie-werktuigen' gemaakt/uitgehold. Ook veel 'sarcofagen' zijn zo perfect gemaakt dat wij daar met onze huidige technieken nog veel moeite mee zouden hebben. Ook kunnen we niet verklaren hoe veel stenen 'uitgehouwen' zijn, precies op maat en perfect passend op andere stenen.
2. Weggemoffeld zijn vanwege reden 1. en omdat ze zogenaamd 'onmogelijk' waren. Er zijn op veel plekken op de wereld (o.a. Midden-Amerika, Egypte) artekfakten gevonden die veel ouder moeten zijn dan ons 'begin van onze cultuur'. Maar men durft ze niet op die tijd te dateren Soms tot grote frustratie van de ontdekkers.
Het wordt tijd dat deze inzichten algemener worden zodat we kunnen leren van die geschiedenis en wat bescheidener worden. Meer weten: zoek in Youtube op Graham Hancock, vele fascinerende interviews.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *