Spring naar inhoud

WAT BLIJFT ER NOG OVER VAN MIJN WERELDBEELD?

Pas kreeg ik twee films doorgestuurd met de zoveelste zware aanslagen op mijn naïef wereldbeeld. Er blijft niet veel over van wat ik in mijn jeugd en latere leven heb geleerd over deze wereld.
1. ZEITGEIST
De film ZEITGEIST begint met een beschrijving van een aantal 'goddelijke' mensen zoals Krishna (India), Horus (Egypte), Dionysos en Attis (Griekenland) en Mithra (Perzië) die vóór Jezus geleefd hebben. De verhalen over deze figuren bevatten allerlei 'bekende' elementen. Eentje had 12 discipelen, een aantal hadden een maagdelijke geboorte, weer een paar anderen waren op de 25e december geboren terwijl er een heldere ster in het oosten stond (Orion) en er drie wijzen op bezoek kwamen (op 25 december staan er drie sterren in sterrenbeeld Orion op één lijn met Orion) en de meesten deden wonderen en stonden op uit de dood. Na een interessante, vooral met de natuur en sterrenhemel te maken hebbende, uitleg over waar deze elementen vandaan kwamen werd het heel aannemelijk dat dit normale elementen waren van het wereldbeeld van die tijd en logisch dat die gebruikt werden in de beschrijving van het leven van een bijzonder mens. De evangeliën zijn pas 25 jaar nadat Jezus gestorven was, geschreven.
Daarna komt een zelfde uitleg over de zondvloed en de ark die in allerlei oudere teksten dan de bijbel terug te vinden zijn. Onder andere in het Epos van Gilgamesh. Daarna een zelfde verhaal over vier mensen die allemaal in een mandje in een rivier gezet werden en gevonden en groot gebracht werden door iemand van een koninklijke familie. Namelijk Manou (India), Minos (Kreta), Mises (Egypte) en... Mozes. De tien geboden blijken bijna letterlijk voor te komen in het (oudere) Tibetaanse Dodenboek.
Kortom een groot deel van de bijbel is gewoon een nieuwe weergave van oude tradities van andere volkeren. Vooral, blijkt dan, van Egyptische verhalen, wat prima blijkt te kloppen met de uittocht van het joodse volk uit Egypte.
En bij dat 'joodse' kun je een vraagteken zetten omdat uit betrouwbare bronnen blijkt dat het oorspronkelijke joodse volk waarschijnlijk naar Ethiopië is getrokken waar ze tot op de dag van vandaag de ark van het verbond (verbond met 'de goden” en niet 'god' dit voor de goede verstaander) bewaken (zie Graham Hancock over wie ik eerder schreef). Het kan goed zijn dat het volk dat uit Egypte trok een mengelmoes van mensen was die de slavernij in Egypte ontvluchtte en niet puur het joodse volk.
Je kunt je dus afvragen hoeveel van wat er in de bijbel staat werkelijk gebeurd is. Je kunt je zelfs afvragen of Jezus wel bestaan heeft. Van de 26 historici die in of na de tijd van Jezus leefden schrijven er maar drie heel kort over respectievelijk Christus, Chrestus en Christ. Het is dus heel waarschijnlijk dat 'hij' wel bestaan heeft maar dat zijn betekenis totaal uit zijn verband gerukt is doordat er over hem zoveel geschreven en gefantaseerd is. Bovendien zijn er meer mensen geweest die goddelijk waren, ik denk speciaal aan Apollonius van Tyana, een Griek die rondtrok en een vergelijkbare leer als die van Jezus uitdroeg en ook wonderen verrichtte. Alleen is er over zulke mensen minder geschreven. Het christendom is dus veel meer een menselijk en politiek verhaal dan iets dat ooit gebeurd is.
Voor de mensen die dit stuk van ZEITGEIST willen bekijken: het gaat om de eerste 32 minuten (eigenlijk vanaf 4:30). De gehele film duurt bijna twee uur en gaat veel over 911 en dat de wereld door de rijken geregeerd wordt, wat ondertussen duidelijk is en waar ik al vaker over geschreven heb.

2. DE MUZIEKINDUSTRIE.
Ole Dammegard (1958) is een Deense onderzoeksjournalist die gespecialiseerd raakte in het ontrafelen van moorden. Hij werd bekend door wat hij scheef over de vermoorde Kennedy's, Martin Luther King, Bob Marley en John Lennon.
Tijdens het voor mij fascinerende interview door de Nederlandse Irma Schiffers van De Vrije Media knapte er op een gegeven moment iets in mij. Iets belangrijks. Ik zal bij het navertellen aangeven waar dat was. In het kort komt het hier op neer: tot mijn grote ontnuchtering blijkt de muziekindustrie eigendom van dezelfde groep mensen die ook de film en massa media (krant, televisie, tijdschriften) beheert. En dat is weer een onderdeel van de groep ultra rijken die de banken, de wapenindustrie, de olie industrie, de geheime legeroperaties en de geheime of diepe regering beheert. Het lijkt of alles wordt gemanipuleerd. Voor het geld en de macht die dat geeft.
Het interview begint met de moord op Whitney Houston. De moord? Ja, na de vragen die Ole stelt over wat er precies gebeurt is is het duidelijk dat ze vermoord is. En ik ga niet alleen op Ole af, hoewel ik hem volstrekt betrouwbaar vindt, je kunt op Youtube interviews vinden met familieleden van Whitney waar hetzelfde uit blijkt. Natuurlijk was ze verslaafd aan drugs en in een slechte conditie maar ze was pas 40 en wilde zeker niet dood. Ze werd met haar gezicht naar beneden in de badkuip van haar hotelkamer gevonden terwijl ze vaker tegen familie had gezegd dat ze nooit in de badkuip van een hotel baadde. Ik heb de neiging om alle verdachte gebeurtenissen die Ole aanhaalt te gaan herhalen maar dan kun je beter het interview gaan bekijken. Laat ik het alleen nog over het motief hebben. Waarom werd ze vermoord? Omdat ze dood veel meer waard was dan levend. Ze was een van de best verkopende zangeressen met 170 miljoen verkochte albums maar ze was op haar retour en verkocht nauwelijks nog. De moord was op 12-02-2012 (opmerkelijk hoe de afdeling 'moord' van de ultra rijken een voorkeur heeft voor 'mooie' getallenreeksen) twee dagen voor Valentijnsdag. Twee dagen later, op Valentijnsdag was ze een legende en werden er weer miljoenen albums van haar verkocht. En het leek er verdacht veel op dat de platenmaatschappijen daar keurig klaar voor waren.
Van Whitney gaan we naar John Lennon. Vermoord door een 'eenzame gek'. Eenzaam zodat men geen complot vermoed en gek zodat er geen motief is. Maar de moord werd door professionals gepleegd en het motief was duidelijk: John was een grote lastpost die doordacht en vragen stelde en de neiging had duidelijk voor zijn mening uit te komen. Hij stond al langer op de lijst van lastposten die de rijken liever kwijt waren maar stond op het punt een openbaring te doen waar ik dadelijk op terug kom en werd daarom vermoord. Alweer zou ik, om je te overtuigen, de situatie rond zijn dood willen beschrijven maar alweer kun je dan beter het interview met Ole bekijken. Hij noemt zelfs de naam van een van de twee schutters, een 'hitman' oftewel professionele moordenaar. Het autopsie rapport van John's dood is overigens 'verdwenen'.
Van John naar Paul. Ik zei nog zo mooi in een eerder blogje dat ik niet meer in de dood van Paul McCartney en andere complot-theorieën zou duiken maar hij zit in het interview en wel op een zeer overtuigende manier. Moderne gezichts-scan technieken zoals die door Facebook en beveiligingscamera's gebruikt worden om mensen te herkennen kunnen ook voor oude foto's gebruikt worden. Een Italiaans groepje onderzoekers wilde nu wel eens af van dat gezeur over de dood van Paul en deed dat. Tot hun eigen verbazing bleek het tegenovergestelde van wat ze verwachtten. Neem je het gezicht van Paul van vóór Oktober 1966 dan staat daar een andere Paul op dan die van na 1966. en dat niet alleen: de oogkleur is veranderd, 'hij' is langer geworden en nog wat dingetjes. Iets heel anders is dat George Harrison hem op allerlei plekken (daar is een filmfragment van te zien) Faul noemt. Fake Paul dus. Op zich voor mij overtuigend genoeg maar er komen nog een aantal overtuigende argumenten. Na Oktober 1966 stoppen de Beatles plotseling met tours en met het geven van interviews. Ze laten snorren en baarden groeien en bepaalde mensen in hun omgeving 'verdwijnen'. Brian Epstein hun manager, pleegt zelfmoord. Na jaren komt Pauls vriendin Heather Mills met de mededeling aan de pers dat ze een 'massive secret' wil openbaren. Maar direct daarna zwijgt ze in alle talen. Welk groot geheim was dat? Ze is afgekocht. En dit was ook wat John Lennon vlak voor zijn dood aan de pers wilde vertellen, had hij aan George Harrison laten weten. Vandaar. Ook op George Harrison, die niet van het geheim rond Paul/Faul hield, is in 1999 een, gelukkig niet geslaagde, aanslag gepleegd door een 'eenzame gek' die echter niet zo gek was dat hij niet door de beveiliging rond het huis van George kon glippen. Drie jaar later overleed George aan kanker. Of dat een natuurlijk proces was is de vraag. Na de dood van George zei Ringo een keer: “Ik ben de laatst levende Beatle.” Terwijl 'Faul' nog leefde dus. Er zijn nog veel meer aanwijzingen zoals de verschillen in Paul's en Faul's vingerafdrukken wat in de krant kwam, de weigering van Faul om zijn DNA voor onderzoek af te staan aan de mensen die zeiden dat ze kinderen van hem waren... maar ik praat weer te veel... als je het allemaal hoort begrijp je niet dat er nog mensen zijn die zijn dood ontkennen.
En het motief is natuurlijk duidelijk: geld. De Beatles brachten in 1966, op het hoogtepunt van hun roem, enorme bedragen aan geld binnen. Er gaat wel het gerucht dat in de directe omgeving van Paul, onder verzoek van geheimhouding, gezegd werd dat het was om zelfmoorden onder de fans te voorkomen. Zodat het niet leek dat het eigenlijk alleen maar om het geld te doen was. Maar meestal bekommeren de 'mensen van het geld' zich niet om een paar doden meer.
En dan komt het stukje waar ik mijn laatste restje vertrouwen in de spontane markt werking van de smaak van mensen verloor.
Na 1963, de moord op Kennedy, en tijdens de protesten 'War Is Over' tegen de al acht jaren durende Vietnam oorlog, wilden de machthebbers, en dat waren toen al de ultra rijken, niet dat de bevolking daar te veel mee bezig ging en ze zochten 'brood en spelen' voor 'het volk'. Om die reden gingen ze zelf geruchtmakende rock-bands creëren en bestaande aspirant rock-bands een handje helpen zoals de Beatles. Nu ligt vlak bij Los Angeles een dorpje Laurel Canyon waar maar een paar huizen staan en waar een grote CIA basis ligt (tamelijk geheim dus) met even grote film en muziek opname studio's. Ook ligt daar het huis van Frank Zappa waar veel 'alternatievelingen' naar toe getrokken werden. Die jongeren, al of niet begaafd, werden gitaren, versterkers, marihuana en LSD gegeven en, als er ook maar iets uitkwam, een contract bij een grote platenmaatschappij. Zo ontstonden onder andere The Monkees, Crosby, Stills and Nash, Joni Mitchell en de Doors. Ook de flowerpower, de hippies ontstonden daar. Het bizarre is dus dat de anti-establishment gevoelens van jongeren door diezelfde establishment op die manier in de muziek gekanaliseerd werden. Slecht maar geniaal. Wat dit scenario sterk ondersteund is dat bijna alle ouders van deze muzikanten banden hadden met (lees: werkten voor) de CIA.
Tegelijkertijd kwamen uit deze hoek ook een aantal seriemoordenaars waaronder Charles Manson wiens moorden de hele wereld bezig hielden. Klokkenluiders vertellen dat dit geheel 'Operation Chaos' heette.
Als je het interview wil zien google dan op: 'Illuminati invloed op de muziekindustrie.' Deel 1 en deel 2. Op Vimeo.

3. IK KAN DAT NIET VERWERKEN.
Een vriendin deelde een filmpje op Facebook waarin Ronald Bernard, een Nederlandse geldhandelaar, openlijk vertelt over hoe hij in opdracht van de ultra rijken geld wit waste. Hij verdiende heel makkelijk heel veel geld maar zei dat hij zijn geweten in de diepvries had gestopt. Hij stopte ermee toen hij bij een bezoek aan een opdrachtgever zoals vaker terecht kwam in een van de vele satanistische bijeenkomsten die hij al had meegemaakt, maar deze keer gevraagd werd een kind te offeren. Met andere woorden: vermoorden. Hij kon het niet en er brak iets in hem en hij stortte kort daarna in en was een jaar helemaal van de kaart. Indrukwekkend om zo eerlijk van hem te horen. Veel collega's, zei hij, met ander woorden handelaren die voor de ultra rijken het gevaarlijke werk doen en de risico's nemen, zijn dood door alcohol en drugs omdat het werk en de wereld eromheen erg donker en negatief is. Je weet dat bijna al het werk over de ruggen van andere mensen gaat.
Zijn bekentenis paste helemaal in het plaatje dat Kerrie Cassidy in een lezing op Youtube al geschilderd had. Dat de ultra rijken voor het grootste deel de satan-verering aanhangen. Kerrie interviewt 'klokkenluiders' en heeft een goed beeld van wat zich allemaal in die wereld afspeelt. Ze heeft een eigen kanaal op Youtube, 'Project Camelot'. Het is Ronald gelukt om levend uit die donkere wereld te komen en is nu een van de voortrekkers van een nieuw banksysteem, de Blije Bank.
Ook was ik via een ander kanaal al even in de vreemde en plotselinge dood van een onderzoeksjournalist gedoken om erachter te komen dat hij op het spoor was van de ultra-rijken en bij een satanistische bijeenkomst was uitgenodigd. Dat had hij een vriendin vlak van te voren laten weten. Korte tijd later werd hij thuis dood aangetroffen. Zijn longen vol met een zwarte vloeistof.
Ik vertel deze drie dingen om duidelijk te maken hoe ik me een mening vorm. Ik ga zelden af op wat één bron me vertelt. Ik onthou me dan gewoon van mening omdat ik het niet kan inpassen. Ik hoor daarom ongeloofwaardige dingen het liefst uit heel verschillende hoeken en van minstens één betrouwbare bron en ook belangrijk, ,liefst met een eigen ervaring, zodat ik zelf de puzzel in elkaar kan passen.
Ik heb vroeger veel van de informatie die ik nu kan accepteren al gehoord. Maar ik had daar dan een gevoel bij van: daar kan ik nu even niets mee. Ik zeg niet dat het niet zo is maar het is te bizar om zo maar aan te nemen. Het klopt niet met mijn wereldbeeld. Mijn hele 'wakker worden', de wereld zien zoals hij gezien zou moeten worden (en dan kun je nog praten over hoe werkelijk 'de werkelijkheid' is) is een heel geleidelijk proces geweest. Je hoort dit en je hoort dat en dit kan wel en je past het in in je wereldbeeld maar dat ene feit gaat dan toch weer te ver voor je. Ik kan het op dat moment niet 'verwerken'. Iets wat ik nu ook heel goed in anderen herken. Het past niet bij andere informatie die ze hebben. Het is te afwijkend van hoe ze denken dat de werkelijkheid in elkaar zit. En vaak te bedreigend.
Vroeger dacht ik ook dat als bijvoorbeeld uitkwam dat een bepaalde oorlog, zoals de golf oorlog, een false flag operation was (het geheel in scene gezet) dat dat incidenteel was. Maar nu zie ik dat dit de regel is. Oorlogen worden eigenlijk voortdurend in scene gezet zodat de waanzinnig grote en veel geld opbrengende wapenindustrie kan blijven draaien.
Iets wat ook in het interview met Ronald Bernard terugkomt.
Nu, met zoveel informatie uit zoveel verschillende bronnen kan ik dat pas accepteren. Ik vind dat nogal wat. Dat moet je aan een oorlogsveteraan vertellen...
Je denkt dat de krant het nieuws goed weergeeft, ook al klopt er af en toe iets niet. Dat het nieuws van acht uur de echt belangrijke dingen laat zien en horen, ook al blijkt er toch wel iets gemanipuleerd te worden. Dat de muziek die je hoort spontaan tot stand is gekomen en dat jij met jouw 'bandje' dat ook had gekund als je wat geluk had gehad. Dat de verhalen over Jezus kloppen. Dat de historici het allemaal goed uitgezocht hebben en eerlijk rapporteren hoewel er af en toe dingen genegeerd worden. Dat wetenschap neutraal is en de stand van onze kennis goed weergeeft hoewel er berichten over uitvindingen verschijnen om daar vervolgens nooit meer wat over te horen. Dat het leger ons beschermt en dat het eervol is om voor je vaderland te vechten, om het te verdedigen hoewel soms een false flag operatie opduikt. De waarden van de vrije wereld verdedigen. Welke vrije wereld? Het blijkt andersom te zijn. De leugen is de regel en de waarheid de uitzondering. Bizar om te moeten constateren.
Het is een beetje als het pak melk dat ik gisteren in de supermarkt zag. Op het etiket staat een tevreden koe in een prachtige groene wei onder een stralende hemel. Dat is wat naïeve ik en de meeste consumenten willen geloven. Maar het is een onechte wereld die je voor ogen hebt. Want je komt erachter dat die melk komt van een totaal door-gefokte koe die met honderden anderen zijn hele leven in een stal staat en twee keer per dag uitgemolken wordt. Een koe waarvan het kalf gestolen is dat in een hok van twee vierkante meter vetgemest is voor de verkoop. Dat die koe regelmatig antibiotica en groeihormoon wordt ingespoten en gras eet dat allerlei resten van pesticiden bevat. Dat de melk vol met ontstekingsbacteriën zit die met pasteuriseren 'geneutraliseerd' worden. Vervolgens kom je erachter dat het hetzelfde is met kippen en varkens. Dat op zowat alle verpakte levensmiddelen plaatjes staan die niet met de werkelijkheid overeenkomen. Dat zowat alle industriële producten vol zitten met chemie en dat je etiketten moet gaan lezen. Er blijft niets heel van je wereldbeeld dat je zorgeloos kunt eten wat je lekker vindt. Zo ongeveer was mijn reactie op het interview over de muziekindustrie. Ook jij geliefde muziek... Zelfs de muziek waar ik zo van genoten heb in mijn jeugd, en nog, is behoorlijk besmet. Niet dat alle muziek 'gefabriceerd' is maar het is mogelijk omdat de controle zo groot blijkt te zijn. Ik geloof niet dat al mijn e-mails door geheime diensten gelezen worden; maar sinds Edward Snowden het ons liet zien: het kan wel, dat gevoel.
Wat is er nog puur en onbesmet in mijn wereld? Achter zowat alles wat er in de wereld gebeurt moet je een vraagteken zetten.
En dit proces gaat nog steeds door. Ook op dit moment krijg ik informatie waar ik niets mee kan. Het gaat me voor nu te ver. Ik kan dat niet inpassen, niet verwerken. Manipulatie van tijd bijvoorbeeld. Maar wellicht zal ik er te zijner tijd toch aan moeten. Ook is er informatie die ik ondertussen wel geloof maar waar ik nog weinig mee kan en waar ik zeker niet over praat als dat ik dat nu aanneem. Ik schrijf er ook liever niet over omdat het jou die dit leest waarschijnlijk te ver gaat. Maar ik wil toch en voorbeeld geven. Namelijk dat er een ras van mensen onder ons is dat vroeger in Atlantis woonde en de zondvloed overleefd heeft, dat zich voor 'ons' min of meer verborgen houdt omdat ze super intelligent zijn, veel langere schedels hebben dan wij en betrokken zijn bij operaties van de donkere regering. Ik geloof dat omdat berichten over die schedels al heel lang opduiken en archeologen er geen verklaring voor hebben. Ze zijn te zien in archeologische musea; ga maar zoeken op het internet. Klokkenluiders vertellen over deze mensen en ik stuit ook via andere kanalen op ze. De wereld waar ik in leef is veel en veel bizarder dan ik ooit dacht.
Oh ja nog zo'n voorbeeld is de Yeti of Bigfoot. Die bestaat ook en zijn DNA is gehaald uit haren van hem die gevonden zijn. In een laboratorium is dat onderzocht en het blijkt een verwant mensenras te zijn. Maar de resultaten worden door de officiële wetenschap vooralsnog genegeerd. Begrijpelijk overigens.
Maar mijn wereldbeeld is vooral door dit interview met Ole Dammegard voorgoed veranderd. Het is alsof een jeugdvriend, de muziek, opeens een medewerker van de CIA was en je in de gaten hield. Het is vergelijkbaar qua ontnuchtering. Ik weet dat het overdreven is maar toch was dat mijn gevoel tijdens dat interview. Er werd een stoel onder me vandaan getrokken. Een mooi beeld omdat ik nu bij alles op eigen benen moet staan. Mijn kinderlijke genieten ging onderuit. Ik vind het echter positief want ik ben me nu nog bewuster van de relativiteit van alles. Van de matrix waar we in leven. Geniet van het moment, van het hier en nu want morgen zou alles wel eens heel anders kunnen zijn....

REACTIE:
Een vriend van me was minder enthousiast over mijn stuk en hoe ik me voel bij al die onthullingen. Hij vond mijn stuk 'rellerig' (ik interpreteer dat als overdreven aandacht trekken).

“Ha Huub, (....) ik doe zoveel mogelijk aan communisme, samenwerking en zelfbeschikking, zo weinig mogelijk aan complot theorie of determinatie. Snap je ?” --- F.

Ha F.
Ik begrijp je en het is een standpunt dat ik heel erg prima vind. Ik weet niet waar bij mezelf die balans ligt. Ik heb altijd ook actie ondernomen. Kopen bij de natuurvoedingswinkel, bankieren bij Triodos, steunen van Greenpeace, een woongroep oprichten, vredesmarsen organiseren en nog veel meer. Focussen op het positieve en niet op het negatieve.
Maar hoe kwam ik daar toe? Ik wil graag weten waarom ik iets doe. En ik wil weten waarom anderen dat niet doen omdat me dat frustreert omdat normaal (lees 'natuurlijk'), prettig leven voor mij daardoor ook veel lastiger wordt.
Neem de natuurvoedingswinkel. Ik koop daar (als ik in Nederland ben) omdat ik ondertussen snap dat de gangbare landbouw helemaal verkeerd bezig is, de dieren uitgebuit worden, enz. Zij bieden een goed alternatief. En dat weet ik omdat ik dat graag wilde weten. Ik wilde weten of het waar was wat die complot-denkers zeiden over kalveren die in kisten worden groot gebracht, of de mooie plaatjes op de fabriekspakken kloppen of niet, of we vergiftigd worden waar we bij staan. Of die fanatieke actievoerders van het dieren bevrijdingsfront niet gewoon lastposten waren of echt de wereld een betere plek wilden maken. Ik wilde af van dat naïeve wereldbeeld dat alles rozengeur en maneschijn is.
Jij doet toch ook dit soort dingen? Dat is toch ook omdat je geloof ging hechten aan de (complot) verhalen over de foute gangbare landbouw en de betere alternatieven?
Misschien eet je vegetarisch omdat je die verhalen over dierenmishandeling geloofde of bent gaan controleren. We nemen onze beslissingen om ons leven in eigen hand te nemen door informatie in eigen hand te nemen, toch?
En dan komt de vraag op waarom niet iedereen dat doet, dan zou het leuker worden van de wereld veel sneller gaan, Hoe kan ik bevorderen dat anderen dat ook gaan zien zodat de wereld sneller een fijne plek wordt voor iedereen. En dan ga je dingen uitzoeken en die delen.... dat is waar die drie artikelen over gingen. Ik wil weten hoe mijn wereld in elkaar zit zodat ik daar bepaalde handelingen aan kan verbinden die de wereld beter maken. Become the change you want to see in the world. Dat idee.
Ook ben ik mijn halve leven al gefrustreerd aan het kijken naar hoe banken bezig zijn en dat bijna niemand daar iets aan lijkt te kunnen veranderen en ik bleef altijd op zoek naar hoe ik zonder die banken kon. Groen geld, ruilkringen, bitcoins, het is (nog) niet wat het moet zijn. Geld draait om vertrouwen en dat is er niet. Daar ben ik na veel jaren eindelijk achter. En zo'n verhaal van Ronald Bernard helpt me daar heel veel bij. En ook die verhalen over vervalste geschiedenis, over de beïnvloeding van de muziekindustrie, het maakt het plaatje van structurele oplichterij veel duidelijker. Dat is toch mooi om te delen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *