Spring naar inhoud

Pas kreeg ik twee films doorgestuurd met de zoveelste zware aanslagen op mijn naïef wereldbeeld. Er blijft niet veel over van wat ik in mijn jeugd en latere leven heb geleerd over deze wereld.
1. ZEITGEIST
De film ZEITGEIST begint met een beschrijving van een aantal 'goddelijke' mensen zoals Krishna (India), Horus (Egypte), Dionysos en Attis (Griekenland) en Mithra (Perzië) die vóór Jezus geleefd hebben. De verhalen over deze figuren bevatten allerlei 'bekende' elementen. Eentje had 12 discipelen, een aantal hadden een maagdelijke geboorte, weer een paar anderen waren op de 25e december geboren terwijl er een heldere ster in het oosten stond (Orion) en er drie wijzen op bezoek kwamen (op 25 december staan er drie sterren in sterrenbeeld Orion op één lijn met Orion) en de meesten deden wonderen en stonden op uit de dood. Na een interessante, vooral met de natuur en sterrenhemel te maken hebbende, uitleg over waar deze elementen vandaan kwamen werd het heel aannemelijk dat dit normale elementen waren van het wereldbeeld van die tijd en logisch dat die gebruikt werden in de beschrijving van het leven van een bijzonder mens. De evangeliën zijn pas 25 jaar nadat Jezus gestorven was, geschreven.
Daarna komt een zelfde uitleg over de zondvloed en de ark die in allerlei oudere teksten dan de bijbel terug te vinden zijn. ...lees verder "WAT BLIJFT ER NOG OVER VAN MIJN WERELDBEELD?"