Spring naar inhoud

IS BEWUSTZIJN ‘HET UNIVERSELE VELD’ ?

Toen ik in 1977 in Manternach, Luxemburg studeerde kreeg ik les van twee Indiërs. Shyam Bhatnagar en Harish Johari. Bhatnagar had het over Indiase bewustzijnspsychologie waar ik het nu niet over ga hebben (zie daarvoor mijn boek) en Johari had het over de opbouw van het bewustzijn volgens de Veda's, de duizenden jaren oude verzen die beschrijven wat hun zieners in die tijd met behulp van meditatie 'zagen'.
Volgens Johari (de Veda's dus) is het bewustzijn maar tevens het universum opgebouwd uit Akasha, Vayu, Tejas, Apas en Pritivi. Deze vormden drie groepjes van twee, de drie Prakriti's genoemd, die ze Vata, Pitta en Kapha noemden. Ik maakte aantekeningen en voelde dat ze iets heel belangrijks en basaals aan het uitleggen waren. Helaas, ik kon er verder niets mee en kwam het later ook niet meer in die vorm tegen.
Onlangs, 42 jaar later, zag ik op YouTube een presentatie van een bekende natuurkundige en tevens meditatieleraar John Hagelin (1954) over de relatie tussen bewustzijn en quantum mechanica of beter het universele veld dat daaraan ten grondslag ligt. Tot mijn grote verbazing en vreugde kwamen daarin alle termen die mijn twee Indiase leraren gebruikten weer terug. En nu gekoppeld aan de moderne fysica.

Binnen in de atoomkern bevinden zich protonen en neutronen die op hun beurt weer uit vele elementaire deeltjes bestaan zoals de bekende quarks en het Higgs boson. En wat blijkt nu: Akasha en Vayu blijken te corresponderen met gravitons (spin 2 *) en gravitino's (spin 3/2) respectievelijk en creëren het 'gravitatie superveld'. Tejas en Apas blijken te corresponderen met de gauge bosons (spin 1) en de Leptons/Quarks (spin 1/2) respectievelijk, en blijken het 'gauge superveld' te vormen. En tot slot bleek Prithivi te corresponderen met de S-leptons (spin 0) en de S-quarks (spin 0) en samen met Apas het 'materie superveld' te vormen. (Klopt, er is een overlapping bij de Apas)
Zo'n perfecte overeenkomst heeft een kans van één op duizend. Dus zowel van het standpunt van de studie van het bewustzijn dat door de Indiërs zo geweldig is uitgewerkt, als vanuit de studie van moderne fysica, komen we tot dezelfde structuur. Het bewustzijn blijkt dus in staat af te dalen tot de diepste regionen van de materie, Iets wat we in 'Occult Chemistry' ook al zagen. (Zie mijn blog met die titel. De theosofen van zo'n honderd jaar geleden 'zagen' al de innerlijke structuur van de kleinste materie.)
Nu blijken de Indiërs van duizenden jaren geleden hetzelfde gedaan te hebben. De Indiërs zeggen dat voor een gevoel van eenwording met het universum, een fantastische gevoel en de uiteindelijke werkelijkheid volgens hen, je meditatie kunt gebruiken. Dan worden de observator, het proces van observeren en het geobserveerde, één.
De conclusie van Hagelin en van mij is dan ook dat het zelf, jouw subjectiviteit, je innerlijke wezen, jouw Atman, dezelfde basis, dezelfde intelligentie is die het universum creëerde (en andere universa), het Brahman.

Hagelin vergelijkt het universele veld, deze vacuüm energie, nulpunt energie, deze 'donkere energie' met een oceaan van energie/bewustzijn waarin voortdurend eindeloos veel (10 tot de 144e deeltjes per cm3 en per seconde) deeltjes (of beter rubberen bandjes, de superstrings) geproduceerd worden met hun respectievelijke innerlijke trillingen. Vergelijk ze met de verschillende golfjes, lange, korte, grote en kleine, in de oceaan, waarvan de meeste weer even snel verdwijnen. Dit alles in 9 ruimtelijke dimensies wat het aantal frequenties – harmonische trillingen van de superstrings – flink vergroot. Elk van deze verschillende trillingen correspondeert met een elementair deeltje.
Af en toe wordt gewoon toevallig een serie deeltjes geproduceerd, een grote golf dus, wier frequentie zo op elkaar afgesteld is dat ze kunnen uitgroeien tot een universum dat steeds meer energie/bewustzijn uit die oceaan absorbeert. Vergelijk het met een grote golf. In dat geval is de 'Big Bang' het beginpunt van een nieuw universum uit een groep deeltjes die uit het universele veld ontstaan. Uiteindelijk gaat ook die golf weer op in de grote oceaan.

Er wordt dus, in die visie, in die theorie, elk moment een oneindig aantal universa, velden van ruimte en tijd, geproduceerd die vaak even snel weer verdwijnen dus ook op dit moment. De kans is dan ook groot dat er op dit moment universa in allerlei fases van ontwikkeling zijn die voor ons te ver af zijn om te zien.
De deeltjes in die golf trekken elkaar aan of stoten elkaar af afhankelijk van hun trilling en daarmee ontstaan natuurlijke harmonische trillingen die mensen die een BDE ervaren hebben** horen als 'hemelse muziek', de muziek van het absolute. Je zou kunnen zeggen dat ze in hun wezen meetrillen, 'geaaid worden' door die trillingen.
Zodra een deel van het geheel een relatie (of relaties) aangaat met 'iets' – wat we intelligentie noemen, het vermogen tot interactie met de buitenwereld – of gaat reageren op andere delen dan spreken we van een 'eigen bewustzijn'. Er is dan een ziener', het 'geziene' en het 'zien' die verschillend lijken terwijl ze alle drie toch een zijn, het is hetzelfde 'bewust zijn'. Vandaar dat Hagelin zeg: consciousness = dynamic intelligence.

'Condenseren' of 'stollen' die deeltjes tot vaste stof dan lijkt dat een hard vlak door de krachten van de elementaire deeltjes, net als de oceaan van grote afstand op een vlak lijkt (val je er plat op dan is het 'au'). Maar duik je er in of ga je mediterend naar binnen, dan gaat dat vloeiend. Ben je binnen en kun je invloed uitoefenen op de elementaire materie dan heb je een 'wonder', iets wat yogi's die meesters in het mediteren zijn, kunnen doen. Op deze manier kun je alle verschijnselen die de parapsychologie bestudeert verklaren.

De overeenkomsten tussen de Vedische kennis van het bewustzijn en de overeenkomst met de huidige fysica gaat nog veel en veel verder en grenzen aan het ongelooflijke, maar dat moet je zelf maar gaan bekijken (zie link).

Een probleem met Hagelins uitleg is dat er bijna geen natuurkundigen zijn die het met hem eens zijn. De overtuigende overeenkomsten die hij laat zien zijn 'goh, wat opmerkelijk'. De officiële natuurkunde is gewoon nog niet zover dat ze dit soort theorieën kunnen bewijzen. Met 'Occult Chemistry' was het nog erger: omdat de ontdekkers van de bouwstenen van de materie geen natuurkundigen waren konden natuurkundigen het gewoon negeren. En toen bewezen was dat ze gelijk hadden werden ze (tot nu toe) dood gezwegen op een paar natuurkundigen na. Hagelin is echter een bekend en gerespecteerd natuurkundige dus moeten mensen wel een standpunt innemen, en bang als ze zijn voor hun eigen reputatie en bang om geen fondsen meer te krijgen, durven ze zich niet te verbinden met iets wat 'niet bewezen' is. Het grootste struikelblok is dat Hagelin bewustzijn met natuurkunde verbindt. Daar kunnen natuurkundigen (nog) niets mee. Hagelin verdedigt zich echter juist met de quantummechanica die stelt dat experimenten niet meer los gezien kunnen worden van de observator die de quantum velden 'dwingt' tot een vorm/realisatie. Iets wat je continue tegenkomt als je de quantumtheorie bestudeert. Ik ben dus een fan van Hagelin en de cirkel die in 1977 in Manternach begon is voor mij nu rond.

https://www.youtube.com/watch?v=LPhgDfT4Zpc (50 min.)

* Spin is omwenteling, draaiing, van het deeltje/energieveldje.

** BDE, Bijna Dood Ervaring, terugkomen (door reanimatie bijvoorbeeld) uit een wereld die op 'de hemel' lijkt. Zie ook het boek van Pim van Lommel daarover, 'Eindeloos Bewustzijn'. Hij is een Nederlandse cardioloog die vele gevallen beschrijft.

 REACTIES  (MET INFO VOOR HEN DIE HET NIET BEGRIJPEN.)
Ik kreeg een aantal reacties op dit verhaal. Positieve maar ook twee van mensen die er niet doorheen kwamen.
Begrijpelijk, de kwantumnatuurkunde is niet ieders hobby.
Ik schreef één van die twee een zin die ik hier kopieer en die het hele artikel tot zijn kern terugbrengt..

Waar het op neer komt is dat de Indiers duizenden jaren geleden al tot dezelfde conclusies gekomen zijn als waar onze super geavanceerde natuurkunde met al zijn apparatuur, nu ook toe komt.”

Daarom vind ik dit zo belangrijk om te delen. Ik heb het altijd jammer gevonden dat de wetenschap zo weinig doet met de eeuwenoude tradities van volkeren waar zoveel ervaring in zit (en tegenwoordig met de spontane paranormale ervaringen van mensen).
Gelukkig zit daar ook een goede kant aan. Door alles wetenschappelijk te bestuderen leren we het te beheersen en dat is heel veel waard.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *