Welkom bij de site: 
Het natuurlijke en het onnatuurlijke
Deze site gaat over het boek, de auteur en alles wat daarmee samenhangt. 
Wat fragmenten, kritiek en antwoord, recensies, een artikel over het boek, links.

Veel plezier.

Voorkant boek naar schilderij van Lilok.